Din hyra

Hur betalar jag min hyra?

Autogiro

För att slippa tänka på OCR-nummer och betalningsdagar kan du betala hyran via autogiro. Att betala via Autogiro är kostnadsfritt. Anmäler du dig till Autogiro så kommer dina betalningar till oss att ske automatiskt. Vi skickar ett meddelande till din bank om hur mycket du ska betala i hyra. Det enda du behöver se till är att det finns pengar på ditt konto. Vi aviserar hyresavierna kvartalsvis där du kan se hur mycket som kommer att dras från ditt konto. Förfallodagen för hyran är alltid sista bankdagen i månaden och det är då pengarna dras från ditt konto.

Du kan anmäla dig till autogiro på olika sätt;

- Fyll i anmälan här på hemsidan

- Anmäl dig i internetbanken

- Hämta blankett för ifyllnad på vårt kontor

E-faktura

E-fakturan ser ut som den vanliga hyresavin och skickas direkt till din Internetbank. Om du betalar din hyra via Autogiro kan du ändå välja e-faktura. Då får du den inte bara elektroniskt, utan den betalas också helt automatiskt. Detta måste dock anmälas på två olika ställen. För Autogiro fyller du i blankett som finns att hämta på kontoret och e-faktura anmäler du via din Internetbank.
Har du några frågor angående anmälan till e-faktura så kontakta din bank. 

Om du betalar din hyra via Internet tänk då på att ange rätt OCR-nummer. Varje månadshyra/ kvartalshyra har sitt OCR-nummer. Skulle du ange fel OCR-nummer kommer betalningen att bokas av felaktigt, eller i värsta fall på en annan hyresgäst.

När ska hyran vara betald?

Hyran betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Hyran för t. ex. april ska vara betald senast den sista vardagen i mars.

Vad kan hända om jag inte betalar hyran?

Om du dröjer mer än en vecka med betalningen är hyresrätten förverkad enligt hyreslagen. Detta innebär att du kan bli uppsagd från bostaden.

En bit in i månaden kommer du att få ett inkassokrav. Då tillkommer också en inkassoavgift på 160 kronor. Skulle hyran inte betalas trots kravet, kan du bli uppsagd för avflyttning. Denna uppsägning skickas till Kronofogden med begäran om avhysning.

Hur lång är uppsägningstiden?

Uppsägningstiden är 3 månader. Observera att uppsägningsmånaden inte räknas. Säger man t. ex. upp hyresavtalet den 25 augusti så löper hyrestiden ut den 30 november.

Vid dödsfall ska avtalet sägas upp inom en månad efter dödsfallet, och uppsägningstiden är 1 månad efter det att uppsägningen gjorts. Blir inte hyresavtalet uppsagt inom en månad från dödsfallet gäller 3 månaders uppsägningstid.

Vad händer om man blir störd av sina grannar – eller själv stör annan hyresgäst?

Som hyresgäst ska man göra allt man kan för att ”bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten” (25§ Hyreslagen).

Om hyresgästen trots tillsägelser inte bättrar sitt beteende och ser till så att störningarna upphör, kan vederbörande bli avhyst från bostaden.

Hyresgästen ska vårda bostaden väl under hyrestiden. Han eller hon är skyldig att ersätta skada som uppstått genom vårdslöshet eller försummelse av antingen någon som tillhör hushållet eller som är tillfällig gäst i bostaden. (Se 24 § i hyreslagen).

Serviceanmälan

Logga in och registrera ett ärende.

Serviceanmälan

Mina sidor

Hantera dina uppgifter på Mina sidor.

Mina sidor

Need information in another language?

Please contact us!