Upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader inom Höörs Fastighets AB ska ske utifrån gällande lagstiftning och vårt övergripande syfte.

Vi ägs av Höörs kommun och därför ska all upphandling följa LOU - Lagen om offentlig upphandling.

Besök Konkurrensverkets hemsida för att läsa om LOU och upphandlingsregler.

Nyproduktion och större ombyggnader upphandlas som enskilda projekt där intresserade entreprenörer ges möjlighet att lämna anbud.

 

Klicka här för att läsa om våra aktuella upphandlingar.