Ekonomi

Bolagen ägs av Höörs kommun via moderbolaget Höörs Kommunhus AB. Under 2023 genomfördes en fission (företagsdelning) av Höörs Fastighets AB (HFAB) och tillgångarna överfördes till de nybildade bolagen Höörs Fastighets Bostads AB och Höörs Fastighets Lokal AB. HFAB har därefter upphört.

Ekonomi

Uppgifterna nedan avser verksamhetsåret 2023. 

Höörs Fastighets Bostads AB 

 • Nettoomsättning: 55,7 mnkr
 • Årets resultat efter finansiella poster: 1,8 mnkr
 • Balansomslutning: 558,5 mnkr
 • Antal anställda: 6
 • Total yta, bostäder: 35 614 m2
 • Total yta, lokaler: 9 122 m2

Höörs Fastighets Lokal AB

 • Nettoomsättning: 109,1 mnkr 
 • Årets resultat efter finansiella poster: 18,9 mnkr
 • Balansomslutning: 992,2 mnkr
 • Antal anställda: 44 
 • Total yta, bostäder: 5 884 m2
 • Total yta, lokaler: 67 623 m2

Om oss

Höörs Fastigheter äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun. Allt inom kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler samt vård- och industrilokaler.

Kontakt

Björkgatan 54, Höör

+46 413 289 00

info@hoorfast.se

Öppettider: Mån-fre. 8–12, 13–16