Ekonomi

Ekonomi

  • Grundat 2009
  • Ägare Höörs kommun
  • Nettoomsättning (2020) 166 Mkr
  • Årets resultat (2020) efter finansiella poster 29 Mkr
  • Balansomslutning (2020) 957 Mkr
  • Antal anställda (2020) 54 st.
  • Total yta, bostäder 35 094 kvm
  • Total yta, lokaler 69 461 kvm