Sponsring

Vi arbetar med marknadsföring och sponsring för att stärka vårt varumärke, ge oss och kommunen reklam och PR, men även för att hitta synergier med de vi har sponsringssamarbeten med, arbeta för göra varandra bättre och bidra till utveckling i Höör. 

Vår affärsidé och övergripande mål styr våra val av marknadsföringsprojekt och vår sponsring samt de målgrupper som vi önskar kommunicera budskapet till.

Marknadsföring och sponsring sker inom ramen för fastställd årsbudget. Besluten tas av Kommunikationsansvarig.

Potentiella målgrupper är:

  • Lokala evenemang eller föreningar med syfte att ge koncernen reklam och PR
  • Lokala idrottsföreningar med tydlig inriktning på ungdomsidrott
  • Projekt eller föreningar med ”humanitär”/social inriktning

Marknadsföring

Marknadsföringen ska rikta sig till våra kunder, kommunens invånare och företag, möjliga inflyttare och företag för eventuell etablering. Syftet med marknadsföringen är också att marknadsföra oss som en attraktiv arbetsgivare. Det viktiga är att vi bygger förtroende och goda relationer med omgivningen.

All marknadsföring ska utformas enligt HFABs grafiska profil.

Sponsring

Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter. Sponsringens starkaste egenskaper är att den möjliggör en association till ett sammanhang som man som sponsor vill förknippas med. Associationen ska med bästa insatser kommuniceras till målgrupper med mål att förstärka varumärket och koncernens relationer.

Sponsringen kan ske antingen med pengar eller i form av tillhandahållande av arbetsinsatser och/eller material. Om ett evenemang eller arrangemang ställs in ska utbetald sponsring återbetalas. Samma gäller även för föreningar och organisationer som upphör med sin verksamhet under pågående avtalsperiod.

Föreningar vi sponsrar:

  Höörs HK H65

  Höörs IS

  Frosta Hockey

  Faktum

  Lions Höör

  Maglasäte IF

H65s damlag - Svenska Mästare 2017

Om oss

Höörs Fastigheter äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun. Allt inom kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler samt vård- och industrilokaler.

Kontakt

Björkgatan 54, Höör

+46 413 289 00

info@hoorfast.se

Öppettider: Mån-fre. 8–12, 13–16