Här har vi samlat allt som rör din lokal. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos oss. Under din hyrestid hos oss ska du ta hand om lokalen och om alla utrymmen i övrigt. Om du upptäcker fel eller brister som kan leda till att fastigheten skadas ber vi dig att omgående anmäla det till oss.

Som hyresgäst har du ansvar för att vårda och sköta om din lokal. Underhållet regleras i hyresavtalet. Du kan bli skyldig att betala om du inte anmäler ett fel eller brist som senare leder till en större skada.

Om du vill göra mindre renoveringsarbeten på egen hand går detta bra. Du får själv stå för både arbete och material. Det vi kräver är att arbetet ska vara fackmässigt utfört och att du följer eventuella krav på särskild behörighet. Du bör alltid kontakta oss om du vill göra större ändringsarbeten i lokalen.

Tänk på att visa hänsyn till dina grannar oavsett vilken tid på dygnet det är. Observera att du också ansvarar för hur dina kunder uppför sig.

Det är naturligtvis inte tillåtet att röka i tillexempel hissar, trapphus, tvättstugor, källare eller på vindar.

Vi kan nu erbjuda lokalhyresgäster grönt hyresavtal, dvs ett gemensamt åtagande från vår och hyresgästens sida att minska lokalens miljöpåverkan. Läs mer här

Behöver du information på annat språk? Kontakta oss

Saknar du generell information på denna sidan? Tipsa oss gärna. 


FAQ Lokaler

I mitt hyresavtal står det att hyrestiden är tre år. Nu undrar jag om jag närsomhelst får flytta från lokalen med nio månaders uppsägningstid?

SVAR: Nej. Eftersom hyrestiden för din lokal är tre år så är det också så länge som du har avtalat att hyra lokalen. Vill du flytta vid hyrestidens slut måste du säga upp hyresavtalet senast nio månader innan dess. Gör du inte det förlängs avtalet i ytterligare tre år eller vad hyresavtalet säger. Vi kan dock i vissa fall medverka till att hitta en lösning om en hyresgäst önskar avflytta i förtid. Kontakta oss för mer information.

På min hyresavi ser jag att jag betalat för ett indextillägg. Vad innebär det?

SVAR: För att hyresvärden ska få kompensation för inflationen brukar lokalhyrorna oftast räknas upp eller ner med utgångspunkt från förändringar av Konsumentprisindex (KPI). KPI fastställs av Statistiska Centralbyrån. När avtalet tecknas kommer man överens om ett basindex som hyran ska bindas till. Efter ett år jämförs basindex med det nya KPI och med samma förhållande justeras hyran upp eller ner.

Varför har min lokal kvartalshyra?

SVAR: Kvartalshyra är praxis i lokalbranschen och vi har det i så gott som samtliga lokalhyresavtal.

Vad innebär det att lokalen är momsad?

SVAR: För att kunna dra av momsen på drift- och underhållskostnader som avser en lokal måste lokalen vara momsregistrerad (momsad). Är lokalen inte momsad blir hela momsen en kostnad. Därför är det angeläget för fastighetsägare att registrera en så stor andel av lokalbeståndet som möjligt. En förutsättning är dock att hyresgästen bedriver momspliktig verksamhet i lokalen och är registrerad för moms. Det finns också lokaler som inte är momsade och hyresgäster som inte har någon momspliktig verksamhet. Då debiterar vi inte moms.

Någon har krossat ett fönster och försökt bryta upp min entrédörr till lokalen. Vem ansvarar för detta?

SVAR: Det är du som hyresgäst som ansvarar för eventuell skada på fönsterrutor och på entrédörr om inte hyresavtalet säger annat. Det är viktigt att ha en försäkring som täcker den här typen av skador.

Jag hyr en lokal som med tiden blivit sliten. Den behöver målas och golven behöver läggas om. Är det något ni gör åt mig?

SVAR: Det är hyresgästen själv som svarar för lokalens inre underhåll vad gäller golv, väggar och tak. Dessutom svarar hyresgästen själv för underhåll och utbyte av exempelvis kylskåp och spis. Då det gäller övriga installationer eller utrustning som hyresgästen själv tillfört eller som vi ordnat, men som hyresgästen återbetalar via tillägg till hyran ligger underhållsansvaret också på hyresgästen. Förutsatt att inte hyresavtalet säger annat.

Var gör jag av mina sopor?

SVAR: Hyresgästen ansvarar för att forsla bort sopor och avfall som härrör från verksamheten som bedrivs i lokalen. Vanliga hushållssopor kan i de flesta fall slängas i det för fastigheten gemensamma utrymmet som är avsett för detta.

Får jag sätta upp en ny vägg eller ändra planlösningen i min lokal?

SVAR: Om du vill sätta upp en vägg eller göra andra ändringar av planlösningen i lokalen ska du först kontakta oss.

Får jag ändra användningen av min lokal?

SVAR: Du måste först ha tillstånd för ändringen av oss. I vissa fall krävs också godkännande från någon myndighet, vilket kan innebära att användningen inte får ändras trots att vi godkänt det. Ta alltid kontakt med oss innan du vill ändra din verksamhet.

Får jag överlåta min lokal?

SVAR: Hyreslagen säger att du ska ha hyrt lokalen i tre år för att ha rätt att överlåta den. För att ha rätt att överlåta lokalen innan dess krävs synnerliga skäl. Kontakta oss för mer information.

Behöver man skriva om avtalet när man har bytt firma från enskild till aktiebolag?

SVAR: För närvarande är du själv som fysisk person hyresgäst. Om verksamheten övergår till att drivas som ett aktiebolag måste du kontakta oss för att få överlåta hyresavtalet till aktiebolaget. Det kan ske genom en enkel transporthandling som undertecknas av dig (överlåtande hyresgäst), aktiebolaget (tillträdande hyresgäst) och hyresvärden (som godkänner överlåtelsen). En överlåtelse till ett aktiebolag kan innebära en sämre säkerhet för hyresvärden. Det är därför vanligt att hyresvärden kräver borgen eller annan säkerhet för att godkänna en sådan överlåtelse.

Jag vill hyra en lokal för fest, var vänder jag mig då?

SVAR: Vi har inga sådana lokaler.

Nybyggda fastigheter är befriade från fastighetsskatt. Varför måste jag som hyr ett litet kontor i en nybyggd fastighet betala tillägg för fastighetsskatt?

SVAR: Skattefriheten avser bara bostadsdelen i en fastighet. Lokaldelen måste betala fastighetsskatt med 1 procent av taxeringsvärdet på lokaldelen. Denna skatt fördelas därefter på lokalerna enligt hyresavtalet.

 

 

 

 

Om oss

Höörs Fastigheter äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun. Allt inom kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler samt vård- och industrilokaler.

Kontakt

Björkgatan 54, Höör

+46 413 289 00

info@hoorfast.se

Öppettider: Mån-fre. 8–12, 13–16