Jobba hos oss

För närvarande har vi inga lediga tjänster. 

Läs här hur vi behandlar dina personuppgifter när du söker jobb hos oss.

Personalpolicy

Personalpolicyn är en vision för att förverkliga en arbetsplats där varje medarbetare känner arbetsglädje och meningsfullhet. Där våra arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Där personalarbetet stödjer våra mål och är ett medel för att uppnå vårt uppdrag. Vi når visionen genom tydliga mål och uppdrag samt arbete av hög kvalitet.

Den goda arbetsplatsen

Bolaget ska främja goda arbetsmiljöer och god hälsa samt stimulera till ett engagerat arbetsmiljöarbete där medarbetarna tar aktiv del. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en integrerad del av verksamheten.

 

Medarbetarskap

Medarbetarskapet bygger på medarbetarens förståelse för den egna uppgiften, ansvaret för att ta egna initiativ, förmågan att se sig själv som en viktig del av helheten samt att ta ansvar för utvecklingen och kvalitet. 

 

Ledarskap

Chefen har ansvar för att planera, organisera och utveckla verksamheten och tillse att verksamhetens mål uppfylls. En viktig del av chefskapet är att vara ledare. Ledaren har helhetssyn och känner empati både inåt i organisationen och utåt mot kunderna och tillämpar ett situationsanpassat ledarskap.

 

Utveckling

Verksamhet är utvecklingsinriktat och i ständig förändring. Detta medför att kompetensen hos de anställda och i organisationen är av avgörande betydelse för resultaten. Ständig kompetensutveckling är en viktig förutsättning för en bibehållen konkurrenskraft och hög servicenivå.

 

Likabehandling

Vi lever upp till grundläggande demokratiska värderingar om alla människors rättigheter och möjligheter.

Lönepolitik

Vår lönepolitik ska främja måluppfyllelse och bidra till att vi kan rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. Lönebildningen ska stimulera till ökat engagemang och förbättringar av verksamhetens produktivitet, effektivitet och kvalitet.

 

Om oss

Höörs Fastigheter äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun. Allt inom kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler samt vård- och industrilokaler.

Kontakt

Björkgatan 54, Höör

+46 413 289 00

info@hoorfast.se

Öppettider: Mån-fre. 8–12, 13–16