Tillgänglighet

Höörs Fastighets AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.hoorfast.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från hoorfast.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss på info@hoorfast.se. Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du kontakta oss på info@hoorfast.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Vissa av våra bilder saknar beskrivning och det finns filmer som saknar textning, textalternativ och syntolkning.
  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.

 

Oskäligt betungande anpassning

Höörs Fastighets AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för de delar av webbplatsens innehåll som inte är tillgängliga.

Höörs Fastighets AB har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen och vårt mål är att ha åtgärdat problemen under 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har under 2020 gjort en självskattning (intern testning) av www.hoorfast.se.

Om oss

Höörs Fastigheter äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun. Allt inom kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler samt vård- och industrilokaler.

Kontakt

Björkgatan 54, Höör

+46 413 289 00

info@hoorfast.se

Öppettider: Mån-fre. 8–12, 13–16