Fyrkanten 3 & 4

Ombyggnationen av 2 affärslokaler till 4 stycken lägenheter i vår fastighet på Lilla Torg 5 färdigställdes i december 2017.

Lägenheterna som består av 2 rum och kök är belägna på bottenplan och är i storleken 53-55 kvm.