Sätofta 6:89

På Mastvägen har vi köpt in mark från kommunen där vi kommer att bygga ett 10-tal marklägenheter, 2:or och 3:or i ett plan.

Den planerade byggstarten våren/sommaren 2017 har skjutits upp på grund av överklagan på bygglovet.