Ny förskola N Rörum

190328 Nu är det äntligen dags att ta ett första spadtag!

Etablering och schaktarbeten inför nyproduktionen av Norra Rörums förskola kommer att påbörjas under v.14.

Byggnaden kommer att bli ca 700 m2 och innehålla två förskoleavdelningar, en fritidsavdelning, tillagningskök samt gemensamma ytor såsom torg och ateljé.

Enligt tidplanen kommer vi ha en tät byggnad till hösten och en fullt färdigställd byggnad inkl. utemiljö till våren 2020.

 

180928 skrev HFAB kontrakt gällande uppförande av ny förskola i Norra Rörum, byggentreprenör är Norrto Byggtjänst Hörby AB.

Rivningen kommer att påbörjas v. 42 och utförs av Höörs Farmartjänst.

Tänkt färdigställande av förskolan blir enligt plan våren/sommaren 2020.