Ny förskola N Rörum

180928 skrev HFAB kontrakt gällande uppförande av ny förskola i Norra Rörum, byggentreprenör är Norrto Byggtjänst Hörby AB.

Rivningen kommer att påbörjas v. 42 och utförs av Höörs Farmartjänst.

Tänkt färdigställande av förskolan blir enligt plan våren/sommaren 2020.