Viktig information till våra hyresgäster

Vi vill varna våra hyresgäster för personer som ev. ringer på hos er och vill ge blommor till er från oss på Höörs Fastighets AB för att ni har lagt kläder i textilåtervinningscontainern. I gengäld önskar de få ett bidrag till fraktkostnader.

Höörs Fastighets AB har absolut ingen delaktighet i detta och ber er att vara uppmärksamma på okända personer i trapphusen och att ni inte släpper in någon i er lägenhet av ovanstående anledning.