Viktig information till hyresgäster i Mejeriet

Under fyra måndagskvällar (17/9, 24/9, 1/10, 8/10) kl. 18.30 - 19.30 kommer Räddningstjänsten i Höör att genomföra brandövningar i parkeringshuset och i trapphuset på Mejerigatan 6.

Brandövningen i parkeringshuset kommer att börja vid kl. 18.30 och pågår i ca 20 min. Under denna tid kommer upp- och nerfarten till parkeringshuset att vara upptagen. Övningen kommer inte att påverka hyresgäster eller fordon på annat vis.

Brandövningen i trapphuset på Mejerigatan 6 kommer att börja vid kl. 19.00 och pågår i ca 20 min. Räddningstjänsten kommer att testa slangutläggning i trappan och hyresgäster kommer att kunna röra sig fritt i trapphuset under tiden, men det kan upplevas lite rörigt.

Vid frågor kontakta Patrik Carlsson på Räddningstjänsten på telefon 0768829123.