Information till våra hyresgäster

Under vintern 2018/2019 kommer vi i samarbete med Olofssons Plåt att genomföra radonmätning i våra bostadsfastigheter. Det innebär att ni kan komma att bli kontaktade av Olofssons Plåt för utplacering av mätkroppar i er lägenhet.

Utplaceringen kommer att ske under december 2018. Mätkropparna kommer sedan att hämtas in i slutet av mars/början av april 2019.

Vi genomför radonmätningar för att säkerställa att det inte förekommer värden som överstiger Strålskyddsmyndighetens riktlinjer.

Kontaktperson på Olofssons Plåt är Crister Olsson och honom når ni på 070-5302248 eller crister@olofssonsplathoor.se