Miljö

Miljöpolicy

Vi arbetar var dag för minskade utsläpp, effektivare resursanvändning och ökat personligt ansvar för miljöarbetet. HFABs miljöarbete skall ingå som en del i all verksamhet.

Det innebär att vi ska:

• Minska utsläpp av koldioxid genom att effektivisera energianvändningen och välja rätt energikällor

• Använda resurser effektivare för att främja en långsiktig hållbar utveckling

• Öka vår kompetens och medvetenhet så att vi agerar ansvarsfullt

• Välja material, kemikalier och metoder så att miljöpåverkan minskas

• Betrakta lagar, tillstånd och direktiv som våra lägsta miljökrav

• Öka affärsnyttan genom ett progressivt miljöarbete och flera miljötjänster

 

 

Vi brinner för hållbarhet

En av våra hjärtefrågor är hållbarhet. Därför vill vi bidra till att bygga ett hållbart Höör. När vi bygger om och underhåller väljer vi rätt material och gör stora satsningar på bland annat solenergi och elbilar. Vi jobbar också kontinuerligt med energioptimering.

 

Gröna hyresavtal

Våra hyresgäster har möjlighet att teckna "gröna" hyresavtal. Det innebär att vi för en dialog tillsammans med hyresgästerna för att minska den totala energianvändningen. En minskad miljöpåverkan, ett stärkt varumärke när det gäller miljöarbetet och en ökad produktivitet är bara några av vinsterna.

 

Grönt städ

Under 2016 övergick vi till kemikalielös trappstädning i våra bostadsfastigheter. På samtliga skolor och förskolor används nu bara bioteknisk rengöring.

 

Energi

Energiförbrukningen är ett fastighetsbolags största klimatpåverkande faktor och värmekostnader utgör den största driftkostnaden. Ett strategiskt och långsiktigt arbete för att energiinvestera beståndet är därmed avgörande både för att bidra till måluppfyllese av Höörs klimatmål och för att säkerställa goda driftnetton.

Vi arbetar målinriktat, strukturerat och framgångsrikt med vårt energispararbete och har gjort så under många år. Genom en kombination av driftoptimering och energiinvesteringar har bolaget minskat energibehovet.

Under 2014 energiinvesterade vi i två stycken (Berggren 16 och Veterinären 10) solcellsanläggningar på vardera 39 och 30 kW toppeffekt.

Under 2016 genomfördes ett geoenergiprojekt i form av bergvärme i kvarteret Åtorp. Bergvärmen försörjer även lägenheterna på fastigheten Badhuset 2.

Styrelsen har även startat upp ett energisparprojekt, ESP 2, som sträcker sig under perioden 2017-2020 där målsättningen är att spara 20 % på hela fastighetsbeståndet till 2020 med 2008 som basår.

Vi är anslutna till Allmännyttans Klimatinitiativ som är ett gemensamt uppror för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

Klimatinitiativet är en uppföljning på Skåneinitiativet, i Skåneinitiativet sparade 105 allmännyttiga bostadsföretag på tio år tillsammans 4,7 TWh energi - motsvarande årsproduktionen från en mindre kärnkraftsreaktor. Höörs Fastighets AB var även en del av Skåneinitiativet.

 

 

 

 

Årets Energiutmanare 2015

Engagemang och effektivitet trots knappa resurser ger  Höörs Fastighets AB utmärkelsen Årets Energiutmanare 2015. Bakom priset står bransch- och intresseorganisationen SABO.

- I kategorin mindre företag vinner Höörs Fastighets AB utmärkelsen Årets Energiutmanare 2015. HFAB har trots knappa resurser blivit en ledstjärna för andra bostadsbolag i hur man energieffektiviserar. Juryns motivering lyder:

”Trots knappa resurser har Höörs Fastighets AB sparat 16 % av den köpta energin 2007-2014. Företaget har arbetat målinriktat, strukturerat och framgångsrikt med energieffektiviseringar som därmed har blivit en naturlig del av det dagliga arbetet. Höörs Fastighets AB är en ledstjärna och ett föredöme för mindre företag inom allmännyttan. De har visat att det går att komma långt med energispararbetet även med små resurser.”

- Jättekul att vårt arbete uppmärksammas och jag vill särskilt lyfta fram de enskilda medarbetarna, deras engagemang har gett ringar på vattnet i hela företaget. Att minska energianvändningen är en överlevnadsstrategi för ett litet företag som vårt eftersom energikostnaderna ökar mer än hyrorna, säger Kristina Forslund, vd på Höörs Fastighets AB.

Juryns ordförande Gabriella Castegren på SABO, är imponerad av de bidrag som kom in till årets tävling.

- Konkurrensen var knivskarp. Det som avgjorde var Höörs Fastighets ABs stora engagemang och att de tillsatt resurser till energispararbetet. De har mycket att lära oss och jag är stolt över att allmännyttan återigen visar framfötterna när det gäller att spara energi, säger Gabriella Castegren.

Text hämtad från SABO